OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Số đồng phân chứa vòng benzene , có công thức phân tử \({{\text{C}}_{\text{8}}}{{\text{H}}_{{\text{10}}}}{\text{O}}\) , không phản ứng với dung dịch NaOH là

A. 10

B. 5

C. 9

D. 19 

 
  bởi hồng trang 31/01/2021
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

  • C8H10O có tổng cộng 10 đồng phân không phản ứng với NaOH : 

    C6H5-C2H4-OH (2 dp) ; C6H5-O-C2H5 ;C6H5CH2OCH3

    CH3-C6H4-CH2OH (3dp vị trí –o ; -m ; -p); CH3-C6H4-OCH3(3dp) 

      bởi Lê Văn Duyệt 01/02/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF