ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Nồng độ mol/l của các ion trong các dd là bao nhiêu?

Tính nồg độ mol/l của các ion trong các dd sau:

a) Dd HCL 7.3℅ (D=1.25 g/ml)

b) Hòa tan 3.84g K2SO4 thàh 400ml dd

c) 1.25 lít dd chứa 23.52 g H2SO4

  bởi Bảo Lộc 13/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (2)

 • a) Dung dịch HCl 7.3% (D = 1.25g/ml)

  Áp dụng công thức CM = C%*10D/M.

  suy ra CM HCl = 7.3 *10*1,25/36.5= 2.5M.

  Hay [HCl]= 2.5M

  HCl là chất điện li mạnh trong dung dịch nên HCl --> H+ + Cl-

  [H+]= [Cl-] = [HCl]= 2.5M

  b) nK2SO4 = 0.022 mol.

  Suy ra [K2SO4]= 0.022*0.4 = 0.0088M

  K2SO4 là chất điện li mạnh nên có phương trình điện li:

  K2SO4 --> 2K+ + SO4 2-

  vậy [K+] = 2[K2SO4] = 0.0176M

  [ SO4 2-] = [K2SO4] = 0.0088M

  c) nH2SO4 = 0.24 mol.

  [H2SO4] = 0.24*1.25 = 0.3M.

  PT điện li : H2SO4 --> 2H+ + SO4 2-

  vậy [H+] = 2[H2SO4] = 0.6M

  [ SO4 2-] = [H2SO4] = 0.3M

    bởi Thuỷ Thanh 13/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dung dịch Ba(oh) 0.1M

    bởi Minh Thư 13/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA