ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Fe(OH)2+H2SO4 đặc nóng tạo sản phẩm gì?

Fe(OH)2+H2SO4 đặc nóng ----->Fe2(SO4)3+SO2+H2O
Cu2O+HNO3---->Cu(NO3)2+NH4NO3+H2O
FexOy+H2SO4---->Fe2(SO4)3+SO2+H2O
FexOy+HNO3---->Fe(NO3)2+NO2+H2O
FexOy+NO3---->Fe(NO3)3+NtOz+H2O

  bởi Thu Hang 04/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O
  4Cu2O + 18HNO3 ---> 8Cu(NO3)2 + NH4NO3 + 7H2O
  4FexOy + (12x-4y) H2SO4 ---> 2x Fe2(SO4)3 + (6x-4y) SO2 + (12x-4y) H2O
  FexOy + (4x-2y) HNO3 ---> x Fe(NO3)2 + (2x-2y) NO2 + (2x-y) H2O
  (5t-2z) FexOy + (18xt - 2yt - 6xz) HNO3---> (5tx-2zx) Fe(NO3)3 + (3x-2y) NtOz + (9xt-yt-3xz) H2O

    bởi Nguyễn Đức Anh 04/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA