ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Các ion Ca+,CO3(2-),Na+ có tồn tại trong cùng 1 dung dịch không?

Có thể pha chế dung dịch có đồng thời các ion sau được không?
a.Ca+,CO3(2-),Na+
b.K+,Fe(2+),Cl-,SO4(2-)
c.K+,SO4(2-),Ba(2+),Cl-

  bởi thu trang 09/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) không thể vì
  Ca2+ + CO3 2- = CaCO3

  b) K+,Fe(2+),Cl-,SO4(2-) được vì các ion không tác dụng với nhau để tạo thành kết tủa hay khí

  C)K+,SO4(2-),Ba(2+),Cl- không vì
  SO4 2- + Ba2+ = BaSO4 kết tủa


  bạn Survivor
  2. NaOH và AlCl3
  - 3NaOH + AlCl3 ---> Al(OH)3 + 3NaCl
  - Al3+ + 3OH- ---> Al(OH)3
  bạn đã thiếu phản ứng tạo phức nếu NaOH dư

  3. BaCl2 và NaHSO4
  - BaCl2 + NaHSO4 ---> BaSO4 + NaCl + HCl
  - Ba2+ + SO4(2-) ---> BaSO4

  Ba2+ + SO4(2-) ---> BaSO4
  là thiếu
  phải là
  Ba2+ + HSO4- = BaSO4 + H+

  vì HSO4- = H+ + SO4 2-

  4. Ba(OH)2 và H2SO4
  - Ba(OH)2 + H2SO4 ---> BaSO4 + H2O
  - Ko có pt ion thu gọn

  thực ra là nó có 2 pt
  Ba2+ + SO4 2- = BaSO4
  H+ + OH- = H2O

    bởi Nguyễn Hòa 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA