RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5 trang 14 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 14 SBT Địa lí 11

Ghi chữ Đ trước ý trả lời đúng.

Ngày nay, nạn khủng bố đã trở thành mối đe doạ trực tiếp tới ổn định, hoà bình của thế giới vì:

□ nạn khủng bố đã xuất hiện trên phạm vi thế giới với nhiều cách thức khác nhau.

□ các phần tử khủng bố đã sử dụng các thành tựu khoa học, công nghệ để thực hiện các hoạt động khủng bố. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

S. Nạn khủng bố đã xuất hiện trên phạm vi thế giới với nhiều cách thức khác nhau.

Đ. Các phần tử khủng bố đã sử dụng các thành tựu khoa học, công nghệ để thực hiện các hoạt động khủng bố.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 14 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA