RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  They volunteer to take care of children who have been ______ by the AIDS epidemic.

  • A. 
   supported
  • B. 
   suffered
  • C. 
   left
  • D. 
   orphaned

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10403

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA