OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Not only ______ people to send words, music, and codes to any part of the world, it can also be used to communicate far into space.

   

  • A. 
   enabled by radio
  • B. 
   radio enables
  • C. 
   does radio enable
  • D. 
   radio has enabled

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF