OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kiểu dữ liệu của hàm

  • A. 
   Chỉ có thể là kiểu integer.
  • B. 
   Chỉ có thể là kiểu  real.
  • C. 
   Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string.
  • D. 
   Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiểu dữ liệu của hàm có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF