RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai bình điện phân: \((FeC{l_3}/Fe\) và CuSO4/Cu) mắc nối tiếp. Sau một khoảng thời gian, bình thứ nhất giải phóng một lượng sắt là 1,4 g. Tính lượng đồng giải phóng ở bình thứ hai trong cùng khoảng thời gian đó. Biết nguyên tử lượng của đồng và sắt là 64 và 56, hóa trị của đồng và sắt là 2 và 3.

   

  • A. 
   \(4,4g\)
  • B. 
   \(3,6g\)
  • C. 
   \(2,4g\)
  • D. 
   \(4,8g\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo công thức Fa-ra-đây:

  Khối lượng sắt giải phóng ở bình thứ nhất:

   \({m_1} = \frac{1}{F}.\frac{{{A_1}}}{{{n_1}}}It\)

  Khối lượng đồng giải phóng ở bình thứ hai: 

  \(\begin{array}{l}
  {m_2} = \frac{1}{F}.\frac{{{A_2}}}{{{n_2}}}It\\
   \to \frac{{{m_2}}}{{{m_1}}} = \frac{{{A_2}{n_1}}}{{{A_1}{n_2}}}{m_1} \to {m_2} = 2,4g
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11451

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA