RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đầu thế kỉ XVII ở Ấn Độ diễn ra: 

  • A. 
   Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến.
  • B. 
   Sự liên kết giữa các tập đoàn phong kiến với nhau.
  • C. 
   Sự ổn định và phát triển của chế độ phong kiến
  • D. 
   Sự phân liệt của chế độ phong kiến ở Ấn Độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6670

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA