ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho ankan A có công thức cấu tạo: CH3 - (C2H5)CH - CH2 - CH(CH3)2. Tên thay thế của A là:

  • A. 
   4 - etyl - 2 - metylpentan.
  • B. 
   2 - etyl - 4 - metylpentan.
  • C. 
   2,4 - dimetylhexan.
  • D. 
   3,5 - dimetylhexan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mạch chính là:

  Nhánh có 2 nhóm metyl ở vị trí Cacbon số 2 và 4

  Mạch chính có 6 cacbon

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON