ON
ON
YOMEDIA
17NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Anken A có tỉ khối so với H2 bằng 28.Cho A tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất.Công thức cấu tạo của A là:

  • A. 
   CH2=CH-CH2CH3
  • B. 
   CH2=C(CH3)2
  • C. 
   CH3CH=CHCH3
  • D. 
   (CH3)2C=C(CH3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có 14n = 28.2 = 56 ⇒ n = 4 (C4H8)

  A tác dụng với HBr chỉ có một sản phẩm duy nhất nên A la phân tử đối xứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON