RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best fits the blank space in each sentence

  Câu hỏi:

  A friend of mine phoned _______ me to a party.

  • A. 
   for invite
  • B. 
   inviting
  • C. 
   to invite
  • D. 
   for inviting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10321

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA