RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Choose the one word or phrase- a, b, c, or d - that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  A few people enjoyed the exhibition, but the majority were ________.

  • A. 
   restrained
  • B. 
   admirable
  • C. 
   impartial
  • D. 
   disappointed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10115

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA