YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 5.8 trang 13 SBT Vật lý 11

Bài tập 5.8 trang 13 SBT Vật lý 11

Bắn một êlectron với vận tốc đầu rất nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (Hình 5.1). Electron được tăng tốc trong điện trường. Ra khỏi điện trường, nó có vận tốc 1.107 m/s.

a) Hãy cho biết dấu điện tích của các bản A và B của tụ điện.

b) Tính hiệu điện thế UAB giữa hai bản. Điện tích của êlectron: -1,6.10 -19 C. Khối lượng của êlectron: 9,1.10 -31 kg.

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Muốn electron được tăng tốc trong điện trường thì nó phải bị bản A đẩy và bản B hút (Hình 5.1 ở phần đề bài).

Như vậy, bản A phải tích điện âm và bản B phải tích điện dương.

b) Công của lực điện tác dụng lên electron băng độ tăng động năng của electron:

\(- e{U_{AM}} = \frac{{m{v^2}}}{2} - \frac{{mv_0^2}}{2}\)

Với –e = - 1,6.10-19 C; m = 9,1.10-31 kg; v0 = 0 và v = 1.107 m/s thì UAB = 0184V.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.8 trang 13 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Dell dell

  Hiệu điện thế giữa hai điểm C và D trong điện trường là UCD = 120 V. Công điện trường dịch chuyển electron từ C đến D là bn ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Vẽ hình và làm giúp mình với nhé

  Cho ba bản kim loại phẳng tích điện A, B, C đặt song song . Cho d1 = 5 cm, d2 = 8 cm. Coi điện trường giữa các bản là đều, có chiều như hình vẽ, có độ lớn E1 = 4.104 V/m, E2 = 5.104 V/m. Tính hiệu điện thế VB, VC của các bản B và C nếu lấy gốc điện thế là điện thế của bản A.

   

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Cho em hỏi bài

  Đề: Ba điểm A, B, C tạo thành một tâm giác vuông tại C với AC = 3 cm, BC = 4 cm nằm trong một điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E song song với AB, hướng từ A đến B và có độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, C là: 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Thị Kim Anh

  Câu 13 ạ, giúp em nhé

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Hy Vũ

  Chọn giúp em với ạ 

  Khi UAB > 0, ta có:

        A. Điện thế ở A thấp hơn điện thế tại B.

        B. Điện thế ở A bằng điện thế ở B.

        C. Dòng điện chạy trong mạch AB theo chiều từ B → A.

        D. Điện thế ở A cao hơn điện thế ở B.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  làm sao đây ạ !!!!

  Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2μC từ A đến B là 4 mJ. UAB bằng  ?????

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hà trang

  Hôm nay BTVN em có bài này, mọi người xem giúp với ạ

  Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Cứu em với, bài này làm sao đây ạ !!!

  Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Truc Ly

  hộ trợ em bài này vs ạ ::

  Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế \(U_{MN} = 50 V\).

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Cho mạch điện như hình vẽ :  \({E_1} = 12V,{r_1} = 1{\rm{\Omega }},{E_2} = 6V,{r_2} = 2{\rm{\Omega }},{E_3} = 9V,\)
   \({r_3} = 3{\rm{\Omega }},{R_1} = 4{\rm{\Omega }},{R_2} = 2{\rm{\Omega }},{R_3} = 3{\rm{\Omega }}\) 

  Tìm hiệu điện thế giữa A,B

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
YOMEDIA