RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 199 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 199 SGK Vật lý 11 nâng cao

Tính hệ số tự cảm của một ống dây dài 50cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10cm2. Cho biết ống dây có 1000 vòng dây. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Thể tích của ống dây: \(V = S.l = 10.50 = 500\)

  • Hệ số tự cảm của ống dây là:

\(\begin{array}{l} L = 4\pi {.10^{ - 7}}{n^2}V = 4\pi {.10^{ - 7}}{\left( {\frac{N}{l}} \right)^2}V\\ \Rightarrow L = 4\pi {.10^{ - 7}}{\left( {\frac{{1000}}{{0,5}}} \right)^2}{.500.10^{ - 6}}\\ \Rightarrow L = 0,{25.10^{ - 2}}\left( H \right)\\ \Leftrightarrow L = 2,5{\rm{ }}\left( {mH} \right) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 199 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA