RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 11 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 11 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn phát biểu sai

A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.

B. Trong vật cách điện có rất ít điện tích tự do.

C. Xét về toàn bộ, một vật trung hòa điện sau đó được nhiễm điện do hưởng ứng thì vẫn là một vật trung hòa điện.

D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa điện. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: Trong nhiễm điện do tiếp xúc: Hai điện tích điện khác nhau, một vật có điện tích q1, một vật có điện tích q2. Khi tiếp xúc với nhau, một số electron sẽ di chuyển từ vật này sang vật kia cho đến khi cân bằng mật độ điện tích phân bố trên hai vật bằng nhau. Do vậy sau đó mỗi vật đều bị nhiễm điện khác nhau.

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA