OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA

Unit 1 lớp 11 sách mới: The Generation Gap - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Mở đầu chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới các em sẽ tìm hiểu các vấn đề về Unit 1 The Generation Gap qua các phần Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project. Bên cạnh các phần tóm tắt bài giảng được biên soạn với đầy đủ nội dung, bám sát chương trình SGK là hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm và hỏi đáp về chủ đề Rào cản xã hội sẽ giúp các em luyện tập, chuẩn bị bài thật tốt cũng như có thể phát triển thêm vốn từ vựng và giải quyết các câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

ADMICRO/
OFF