RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ - Ngữ văn 11


Để củng cố kiến thức đã học về thao tác lập luận bác bỏ, Học 247 mời các em xem bài giảng Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ. Chúc các em vững tin hơn mõi khi thực hiện thao tác lập luận bác bỏ trong bài viết nghị luận.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1.1. Tóm tắt nội dung

Khái niệm
  • Bác bỏ là dùng lí lẽ và chứng cứ để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác,... từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục người nghe, người đọc.
Yêu cầu
  • Cần phải chỉ ra được cái sai hiển nhiên của các chủ thể phát ngôn (ý kiến, quan điểm, nhận định...)
  • Dùng lí lẽ và dẫn chứng khách quan, trung thực để bác bỏ các ý kiến, nhận định sai trái.
  • Có thái độ thẳng thắn, có văn hóa tranh luận và có sự tôn trọng người đối thoại, tôn trọng bạn đọc.
Cách thực hiện
  • Dùng lí lẽ, dẫn chứng gạt bỏ những quan điểm, nhận định sai trái... nêu ý kiến đúng đắn của mình nhằm thuyết phục người đọc
  • Bác bỏ bằng nhiều cách khác nhau: bác bỏ một luận điểm, luận cứ, sau đó chỉ rõ tác hại , nguyên nhân hoặc phân tích những khía cạnh sai làm ấy bằng thái độ khách quan, đúng mực.
 
 

2. Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Để nắm vững kiến thức đã học, các em có thể tham khảo thêm bài soạn Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ.

-- Mod Ngữ văn 11 HỌC247

YOMEDIA