ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.5 trang 122 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.5 trang 122 SBT Lịch Sử 11

Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là

A. xã hội thuộc địa.                                    

B. xã hội phong kiến nửa thuộc địa.

C. xã hội thuộc địa nửa phong kiến.              

D. xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 122 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lan Anh

  Nêu những sự kiện chứng minh vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp 1789. Từ đó nhận xét mặt tích cực và hạn chế của Cách mạng tư sản Pháp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  hồng trang

  con đường ra đi tìm đường cứu nước của nguyễn ái quốc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA