OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT

Hỏi đáp về Nitơ - Hóa học 11

Banner-Video

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 7 Nitơ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (71 câu):

Banner-Video
 • Bằng thí nghiệm nào có thể biết được nitơ có lẫn một tạp chất: Clo, Hidro clorua, hidosunfat? Viết Phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường N2 là một chất trơ? Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tại sao nitơ không duy trì sự cháy nhưng lại tác dụng được với oxi?
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • RANDOM
  YOMEDIA
  RANDOM
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
  Một oxit nito NOx trong đó N chiếm 30, 43% về khối lượng. CT của oxit nito đó là?
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hh A gồm N2 và H2 vs tỉ lệ mol 3:1 tạo pư giữa N2 và H2 cho ra NH3 với hiệu suất h% thu dc hỗn hợp khí B. Tỉ khối A so vs B là 0.6 Giá trị của h là?
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mình nhé

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nén một hỗn hợp khí gồm 2 mol nitơ và 7 mol hiđro trong một bình phản ứng có sẵn chất xúc tác thích hợp và nhiệt độ của bình được giữ không đổi ở 450°C. Sau phản ứng thu được 8,2 mol một hỗn hợp khí.

  1. Tính phần trăm số mol nitơ đã phản ứng.

  2. Tính thể tích (đktc) khí amoniac được tạo thành.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hỗn hợp các chất khí sau : N2, C02, S02, Cl2, HCl. Làm thế nào để thu được nitơ tinh khiết từ hỗn hợp khí trên. Giải thích cách làm và viết các phương trình hoá học (nếu có).

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 4,08 lít hỗn hợp gồm N2 và H2 (1:3) cho vào bình phản ứng nung nóng một thời gian thấy thể tích giảm 10%. Tính thể tích mỗi khí sau phản ứng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 5,4 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch chứa 44,6 gam muối và thấy thoát ra V lít khí N2 ở đktc.tính V=?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp khí A gồm: So2, N2, H2 biết tỉ khối của A so với hiđro bằng \(\dfrac{47}{3}\)

  Cho 6,72(l) A tác dụng với BaCl2 thu được 21,7(g) kết tủa. Tính % về m của H2 trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hỗn hợp a gồm khí N2 và H2 . có tỉ lệ tích là \(\dfrac{3}{2}\) tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ở điều kiện nào Nito trở nên hoạt động ( không ở trạng thái trơ )?

   

  Nito không duy trì sự hô hấp , Nito có phải là khí độc không ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học : 

  khí A \(\xrightarrow[\left(1\right)]{H_2O}\)Dung dịch A\(\xrightarrow[\left(2\right)]{+HCl}\)B\(\xrightarrow[\left(3\right)]{+NaOH}\)Khí A\(\xrightarrow[\left(4\right)]{+HNO_3}\)C\(\xrightarrow[\left(5\right)]{t^o}\)D + H2O .

  Biết rằng A là một hợp chất của nito.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  So sánh phân tử nitơ nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử oxi ? Phân tử CO2 ? Phân tử metan ?

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Một Oxít của Nitơ có dạng NxOy. Biết khối lượng của Nitơ trong phân tử chiếm 30,4 % ngoài ra cứ 1,15 g Oxít này chiếm thể tích 0,28 lít (đktc). Xác định công thức của Oxít.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một hỗn hợp của khí Nitơ gồm:NO,NO2 ,NxO  biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn hợp là:%VNO = 50%, %VNO2= 25%.Thành phần phần % về khồi lượng NO có trong hỗn hợp là 40%.Xác định công thức hóa học của khí NxO.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy 2.24g hỗn hợp x gồm h2 và nitơ oxit can 1,12 l oxi o dktc xac dinh thanh phan phan tram khoi luong va the tich hon hop x

  cau2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 13,4 gam hỗn hợp Fe, Al, Mg tác dụng hết với một lượng dung dịch HNO3 2M (lấy dư 10%) thu được 4,48 lít hỗn hợp NO, N2O có tỉ khối đối với hiđro là 18,5 và dung dịch không chứa muối amoni. Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng là: 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhận xét nào về N2 là sai

  A: o dieu kien thuong N2 la vhat khi        B:phan ttu N2 co chua kien ket ba

  C:khi N2 tan rat tot trong nuoc               D:khi N2 khong duy tri su chay va ho hap

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

MGID
ON