RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 11

Nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm nào? Nêu những thuận lợi và khó khan của Việt Nam khi gia nhập WTO. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 1 năm 2007.

- Thuận lợi và khó khăn:

+ Được tiếp cận và trao đổi các dịch vụ hàng hóa với các nước thành viên.

+ Luật kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện.

+ Vị thế được nâng cao trên trường quốc tế

+ Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh hơn

+ Cạnh tranh gay gắt, nhiều đối thủ trên trường quốc tế

+ Phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn.

+ Phụ thuộc nước ngoài nhiều.

+ Khó khăn cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Toàn cầu hóa là gì? Tại sao nói toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới? Nêu các biểu hiện chủ yếu, hệ quả tất yếu và nguyên nhân xuất hiện.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo Bo

  Nền kinh tế tri thức là gì? Nêu đặc điểm và điều kiện phát triển nền kinh tế tri thức. Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh tế tri thức. Hãy nêu phương hướng phát triển nền kinh tế tri thức Việt Nam trong tương lai.

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA