RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 13.9 trang 35 SBT Vật lý 11

Bài tập 13.9 trang 35 SBT Vật lý 11

Cặp nhiệt điện sắt - constantan có hệ số nhiệt điện động là 52 μV/K và điện trở trong r = 0,5 Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở trong là 20 Ω. Đặt một mối hàn của cặp nhiệt điện này trong không khí ở 200C và nhúng mối hàn thứ hai vào trong lò điện có nhiệt độ 6200C. Xác định cường độ dòng điện chạy qua điện kế G. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện sắt - constantan :

\(E = {\alpha _T}({T_1} - {T_2}) = {\rm{ }}{52.10^{ - 6}}\;\left( {620{\rm{ }}-{\rm{ }}20} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}31,2{\rm{ }}mV\)

Áp dụng định luật Ôm đối với mạch điện kín, ta tính được cường độ dòng điện chạy qua điện kế G :

\(I = \frac{E}{{{R_G} + r}} = \frac{{31,2}}{{20 + 0,5}} \approx 1,52mA\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.9 trang 35 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA