YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 8 trang 84 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 tr 84 sách BT Sinh lớp 11

Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Bọ ngựa, cào cào.

C. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Bọ ngựa, cào cào là những sinh vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 84 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA