RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Bài tập 5 trang 83 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 tr 83 sách BT Sinh lớp 11

Điều gì sẽ xảy ra khi cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc?

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

  • Trong tuyến giáp của nòng nọc có chứa chất tirôxin - là chất gây biến thái từ nòng nọc sang ếch.
  • Vì vậy, cắt tuyến giáp → mất tirôxin, nòng nọc không thể biến thành ếch được.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 83 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA