OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 24.2 trang 35 SBT Hóa học 11

Bài tập 24.2 trang 35 SBT Hóa học 11

Người ta lần lượt lấy mẫu thử của một trong bốn chất X, Y, Z, T và làm thí nghiệm như sau : Cho mẫu thử qua CuO đốt nóng (để đốt cháy hoàn toàn) rồi dẫn sản phẩm cháy qua CuSO4 khan sau đó qua dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mẫu X chỉ làm cho CuSO4 chuyển qua màu xanh, mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi, mẫu Z tạo hiện tượng như trên ở cả hai bình; còn mẫu T không tạo hiện tượng gì.

Kết luận nào đúng cho các thí nghiệm này là :

A. X chỉ chứa nguyên tố hiđro.

B. Y chỉ chứa nguyên tố cacbon

C. Z là một hiđrocacbon.

D. T là chất vô cơ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.2

Đáp án: D.

Kết luận A sai: X có chứa hiđro (vì thế khi cháy, X tạo ra H2O) nhưng vẫn có thể có nguyên tố khác, thí NH3...

B sai vì Y chứa nguyên tố cacbon nhưng vẫn có thể chứa nguyên tố khác, thí dụ CO.

C sai vì Z có chứa C và H nhưng vẫn có thể chứa cả oxi (thí dụ C2H6O...) nên chưa chắc Z là hiđrocacbon.

D đúng: T không chứa cacbon vậy nó là chất vô cơ.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.2 trang 35 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON