RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển - Địa lý 11

Video-Banner

Sau khi học xong bài Địa lý 11 Bài 4​​​​​​​​​​ Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

ANYMIND

Danh sách hỏi đáp (3 câu):

Video-Banner
 • Trình bày cơ hội và thác thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy phân tuchs điều kiện phát triển nông nghiẹp và công nghiệp theo sơ đồ tư duy
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • Viết báo cáo
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA