OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương VI: Chương Trình Con Và Lập Trình Có Cấu Trúc

Ở chương 6 môn Tin học 11 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Chương trình con và lập trình có cấu trúc, cụ thể đó là các khái niệm cơ bản của chương trình con; chương trình con, cấu trúc phân loại; tham số hình thức và tham số thực sự; biến cục bộ, biến toàn cục; thư viện chương trình. Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương 6 qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK và đặc biệt là các đề thi trắc nghiệm online hoàn toàn miễn phí để các em có thể làm bài thi trực tiếp trên hệ thống. Mời các em cùng tham khảo

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF