OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9: The body - Cơ thể

Dưới đây là nội dung bài giảng Unit 9 The body​​ của chương trình Tiếng Anh lớp 6 được hoc247 biên soạn thông qua 4 phần học cơ bản A part of body, Faces, Ngữ pháp và Từ Vựng  bài giảng cung cấp đầy đủ kiến thức, chữa bài tập SGK, các câu hỏi trắc nghiệm để các em có thể tự luyện tập, đối chiếu đáp án, đánh giá năng lực bản thân. Bên cạnh đó hệ thống hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em nâng cao khả năng giải quyết các bài tập khó và tích lũy vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Cơ thể.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Chủ đề Tiếng Anh 6

ON