ADMICRO
15AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 5: Things I do - Những việc tôi làm

Những việc tôi làm là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Unit 5 Things I do​ của môn Tiếng Anh lớp 6. Bài giảng gồm các phần My day, My routine, Classes, Ngữ pháp và Từ Vựng với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Ngoài ra, để ôn tập và chuẩn bị bài tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề sẽ giúp các em có thể phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng, hiệu quả.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Chủ đề Tiếng Anh 6