OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT

Unit 3 lớp 10 sách mới: Music - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Unit 3 Music - Âm Nhạc - Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project gồm các phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 10 mới. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Âm nhạc giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
ON