OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT

Unit 2 lớp 10 sách mới: Your Body And You - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Cơ thể và bạn là nội dung mà các em sẽ được tìm hiểu ở Unit 2 Your body and you của chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Bài giảng gồm các phần Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project. Bên cạnh giúp các em ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt, HOC247 còn cung cấp thêm các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm để các em luyện tập. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Cơ thể và bạn sẽ giúp các em có thể phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
ON