OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 15: Countries - Các quốc gia

Các quốc gia có thể là một trong những chủ đề khá hấp dẫn với đối với các em học sinh lớp 6, đó là nội dung bài giảng Unit 15 Countries của môn Tiếng Anh lớp 6 sau đây. Bài giảng gồm các phần We are the world, Cities, buildings and people, Natural features, Ngữ pháp và Từ Vựng được biên soạn bám sát với nội dung SGK. Bên cạnh đó, các em có thể luyện tập thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để ôn tập và củng cố. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Các quốc gia giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Chủ đề Tiếng Anh 6

ON