OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 14: Making plan - Lập kế hoạch

Ở Unit 14 Making plan của chương trình Tiếng Anh lớp 6 các em sẽ được tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Lập kế hoạch qua các phần Vacation Destinations, Free time plans, Suggestions, Ngữ pháp và Từ Vựng. Để nắm vững lý thuyết, các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Making plan sẽ giúp các em có thể phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Chủ đề Tiếng Anh 6

ON