OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 13: Activities and Seasons - Hoạt động và các mùa

Hoạt động và các mùa là một trong những chủ đề khá hấp dẫn với đối với các em học sinh lớp 6, đó là nội dung bài giảng Unit 13 Activities and Seasons của môn Tiếng Anh lớp 6 sau đây. Bài giảng gồm các phần The weather and seasons, Activities in seasons, Ngữ pháp và Từ Vựng được biên soạn bám sát với nội dung SGK. Bên cạnh đó, các em có thể luyện tập thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để ôn tập và củng cố. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Hoạt động và các mùa giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Chủ đề Tiếng Anh 6

ON