OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Ports and Partimes - Thể thao và giải trí

Thể thao và giải trí là nội dung mà các em sẽ được tìm hiểu ở Unit 12 Sports and Partimes của chương trình Tiếng Anh lớp 6. Bài giảng gồm các phần What are they doing?, Free time, How often?, Ngữ pháp và Từ Vựng . Bên cạnh giúp các em ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt, HOC247 còn cung cấp thêm các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm để các em luyện tập. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Thể thao và giải trí sẽ giúp các em có thể phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Chủ đề Tiếng Anh 6

ON