OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11: What do you eat? Bạn ăn gì?

Unit 11 What do you eat?​ At the store, At the canteen, Ngữ pháp và Từ Vựng gồm các phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 6. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Bạn ăn gì? giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Chủ đề Tiếng Anh 6

ON