OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1: Greetings - Chào hỏi

Mở đầu chương trình Tiếng Anh lớp 6 các em sẽ tìm hiểu về bài học Unit 1 Greetings gồm các phần Hello, Good morning, How old are you?, Grammar, Vocabulary. HOC247 tóm tắt lý thuyết, cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Chào hỏi giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Chủ đề Tiếng Anh 6

ON