ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sản

30 phút 10 câu 71 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 4915

  Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

  • A. Hệ thần kinh.
  • B. Các nhân tố bên trong cơ thể.
  • C. Các nhân tố bên ngoài cơ thể.
  • D. Hệ nội tiết.
 • ANYMIND360-ADSENSE/
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 139832

  LH có vai trò: 

  • A. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêrôn.
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng. 
  • D. Kích thích tuyến yên tiết FSH.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 139833

  Inhibin có vai trò: 

  • A. Ức chế tuyến yên sản xuất FSH.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng. 
  • D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
 •  
   
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 139834

  Hoocmon progesteron không có vai trò nào? 

  • A. Làm niêm mạc dạ con dày thêm để chuẩn bị đón trứng.
  • B. Ức chế sự bài tiết LH.
  • C. Kích thích nang trứng phát triển và sự rụng trứng. 
  • D. Ức chế sự co bóp dạ con.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 139835

  FSH có vai trò: 

  • A. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 
  • D. Kích thích tuyến yên sản sinh LH.
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 139836

  Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì? 

  • A. Không nhất thiết phải cần môi trường nước.
  • B. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường.
  • C. Đỡ tiêu tốn năng lượng. 
  • D. Cho hiệu suất thụ tinh cao.
 • ZUNIA12
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 139837

  Khi nồng độ testôstêron trong máu cao có tác dụng: 

  • A. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH.
  • B. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm hai bộ phận này không tiết GnRH, FSH và LH.
  • C. Kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH. 
  • D. Gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 139838

  GnRH có vai trò: 

  • A. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.
  • C. Kích thích tuyến yên sản sinh LH và ESH. 
  • D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 139839

  Testôstêron có vai trò: 

  • A. Kích thích tuyến yên sản sinh LH.
  • B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra EFSH.
  • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 
  • D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 139840

  Prôgestêron và strôgen có vai trò: 

  • A. Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.
  • B. Kích thích phát triển nang trứng.
  • C. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ. 
  • D. Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.

Đề thi nổi bật tuần

 
 
OFF
ON