RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18 Tuần hoàn máu

90 phút 10 câu 173 lượt thi
YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 12087

  Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

  • A. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.
  • B. Qua thành mao mạch.
  • C. Qua thành động mạch và mao mạch.
  • D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 12088

  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

  • A. Đa số động vật thân mềm và chân khớp.
  • B. Các loài cá sụn và cá xương.
  • C. Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp.
  • D. Động vật đơn bào.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 12089

  Vì sao nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào?

  • A. Vì một lượng CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khi đi ra khỏi phổi.
  • B. Vì một lượng CO2 được dồn về phổi từ các cơ quan khác trong cơ thể.
  • C. Vì một lượng CO2 còn lưu trữ trong phế nang.
  • D. Vì một lượng CO2 thải ra trong hô hấp tế bào của phổi.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 12090

  Vì sao động vật có phổi không hô hấp dưới nước được?

  • A. Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được.
  • B. Vì phổi không hấp thu được O2 trong nước.
  • C. Vì phổi không thải được CO2 trong nước.
  • D. Vì cấu tạo phổi không phù hợp với việc hô hấp trong nước.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 12091

  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

  • A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
  • B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
  • C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
  • D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 122739

  Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là 

  • A. Tim → Động mạch→ khoang cơ thể→ trao đổi chất với tế bào→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh mạch→ tim
  • B. Tim→ động mạch→ trao đổi chất với tế bào→ hỗn hợp máu→ dịch mô→ khoang cơ thể→ tĩnh mạch→ tim
  • C. Tim→ động mạch→ hỗn hợp máu - dịch mô→ khoang cơ thể → trao đổi chất với tế bào→ tĩnh mạch→ tim 
  • D. Tim→ động mạch→ quang cơ thể→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh mạch→ tim
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 122740

  Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực 

  • A. Cao, tốc độ máu chảy nhanh
  • B. Thấp, tốc độ máu chảy chậm
  • C. Thấp, tốc độ máu chảy nhanh 
  • D. Cao, tốc độ máu chạy chậm
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 122741

  Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là 

  • A. Tim → Động mạch→ tĩnh mạch→ mao mạch→ tim
  • B. Tim → động mạch→ mao mạch→ tĩnh mạch→ tim
  • C. Tim → mao mạch→ động mạch→ tĩnh mạch→ tim 
  • D. Tim → động mạch→ mao mạch→ động mạch→ tim
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 122742

  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng 

  • A. Vận chuyển chất dinh dưỡng
  • B. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết
  • C. Tham gia quá trình vận chuyển khí trong hô hấp 
  • D. Vận chuyển chất dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 122743

  Máu trao đổi chất với tế bào qua thành 

  • A. tĩnh mạch và mao mạch
  • B. mao mạch
  • C. động mạch và mao mạch 
  • D. động mạch và tĩnh mạch

Đề thi nổi bật tuần