RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 13 Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

90 phút 19 câu 64 lượt thi
YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (19 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần