ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 8 lớp 6 Road signs


Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Part C - Road signs hướng dẫn các em đọc và xem biển báo sau đó diễn tả bằng lời.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 8 Lớp 6 Task C1

  • Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

can and cannot/can't

  • ​Hướng dẫn dịch

- Xin chào. Tôi tên là Hoan. Tôi là một cảnh sát. Tôi có một công việc khó khăn. Hãy nhìn người đàn ông chạy xe máy kia. Anh ta đang chạy vào con đường đó. Biển báo ghi "Một chiều". Bạn không thể đi vào con đường đó.

- Một vài biển báo cho biết bạn có thể làm việc gì đó. Biển báo này cho biết "Bạn có thể đỗ xe ở đây".

- Một vài biển báo cho biết bạn không thể làm việc gì đó. Biển báo này cho biết "Bạn không thể đỗ xe ở đây".

2. Unit 8 Lớp 6 Task C2

What do the road signs mean? Add can or can't. (Các biển báo sau có nghĩa là gì? Thêm vào can hoặc can't)

Guide to answer

a) You can turn left. (Bạn có thể rẽ trái.)

b) You can't turn right. (Bạn không thể rẽ phải.)

c) You can go ahead. (Bạn có thể đi thẳng.)

d) You can't ride a motorbike. (Bạn không thể đi xe máy.)

3. Unit 8 Lớp 6 Task C3

  • Listen and read. (Nghe và đọc.)

must and must not

  • Hướng dẫn dịch

Các con đường giao thông của chúng ta là các nơi nguy hiểm.

Có nhiều tai nạn trên đường.

Chúng ta phải có kỉ luật.

Những biển báo giao thông giúp chúng ta.

   

Một số biển báo giao thông cảnh báo chúng ta.

Biển báo này cảnh báo chúng ta.

Có một giao lộ (ngã tư) ở phía trước.

Chúng ta phải làm gì?

Chúng ta phải giảm tốc độ.

Chúng ta không được đi nhanh.

   

Biển báo này báo "Dừng lại!".

Chúng ta phải dừng lại.

Chúng ta không được đi thẳng.

   

Biển báo này báo "Không rẽ phải".

Chúng ta không được rẽ phải.

Chúng ta phải đi thẳng hoặc rẽ trái.

4. Unit 8 Lớp 6 Task C4

  • Listen. Which sign? Number the sign as you hear. (Lắng nghe. Đó là biển báo nào? Đánh số biển báo khi bạn nghe được.)

Guide to answer

1 - c) 2 - d) 3 - h) 4 - a)

5 - g) 6 - b) 7 - f) 8 - e)

  • Nội dung bài nghe

1. You can't turn right here. (Bạn không thể rẽ phải ở đây.)

2. There's a stop sign. I must stop. (Có một biển báo dừng. Tôi phải dừng ở đây.)

3. You can park your car here. (Bạn có thể đỗ xe hơi ở đây.)

4. You must slow down. There's an intersection ahead. (Bạn phải giảm tốc độ. Có một giao lộ (ngã tư) phía trước.)

5. You can enter that road. Look at the sign. (Bạn có thể chạy vào con đường đó. Nhìn biển báo này.)

6. We can turn left here. (Chúng ta có thể rẽ trái ở đây.)

7. You can't ride the motorbike on this street. (Bạn không thể chạy xe máy trên đường này.)

8. I know I mustn't park here. (Tôi biết tôi không được đỗ xe ở đây.)

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part C Unit 8 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Part C - Road signs, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 6 Road signs

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA