ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 8 lớp 6 A truck driver


Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Part B - A truck driver giúp các em đọc và hiểu thêm về nghề nghiệp của một tài xế chạy xe tải.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 8 Lớp 6 Task B1

  • Listen and read. Then ask and answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi.)
  • Hướng dẫn dịch

- Lúc này là 5 giờ sáng. Ông Quang là tài xế xe tải và ông đang trên đường đến một trang trại.

- Ông Quang đang đi đến một trang trại. Một người nông dân đang đợi ông.

- Ông Quang và người nông dân đang chất rau lên xe tải.

- Ông Quang đang lái xe đi Hà Nội. Ông ấy đang chở rau đến chợ.

- Ông Quang ở chợ. Ông ấy đang lấy rau xuống từ xe.

- Bây giờ là 7 giờ sáng và ông Quang đang ăn sáng tại một gian bán hàng ăn vặt.

  • Ask and answer the questions (Hỏi và trả lời câu hỏi)

a) What does Mr. Quang do? (Ông Quang làm nghề gì?)

=> He is a truck driver.

b) Where is he going at five in the morning? (Ông ấy đang đi đâu lúc 5 giờ sáng?)

=> He's going to a farm.

c) Who is waiting for him? (Ai đang đợi ông ấy?)

=> A farmer is waiting for him.

d) Where is he taking the vegetables to? (Ông ấy chở rau đi đâu?)

=> He's taking the vegetables to a market.

e) What is he doing at seven o'clock? (Ông ấy đang làm gì lúc 7 giờ sáng?)

=> He's eating his breakfast.

f) Where is he eating? (Ông ấy ăn ở đâu?)

=> He's eating at a foodstall.

2. Unit 8 Lớp 6 Task B2

  • Listen and repeat. Then answer the questions. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
  • Hướng dẫn dịch

Lan: Bạn đang làm gì vậy?

Ba:   Mình đang làm bài tập về nhà?

Lan: Có phải bạn đang làm Toán không?

Ba:   Ừ, đúng rồi.

Lan: Bạn đang chép bài của Nam phải không?

Ba:   Không, không phải. Mình đang sửa nó.

Lan: Có phải Tuấn đang học không?

Ba:   Không, không phải.

Lan: Anh ấy đang chơi bóng đá phải không?

Ba:   Ừ, đúng rồi.

Lan: Có phải Nga và Hương đang học không?

Ba:   Không, không phải.

Lan: Có phải họ cũng đang chơi bóng đá phải không?

Ba:   Ừ, đúng rồi.

  • Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

a) What is Ba doing?

=> He's doing his homework.

b) Is he doing his math?

=> Yes, he is.

c) Is he copying Nam's work?

=> No, he isn't. He's correcting it.

d) What is Tuan doing?

=> He's playing soccer.

e) Are Nga and Huong working?

=> No, they aren't.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B - Unit 8 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Part B - A truck driver, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 6 A truck driver

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA