ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 7 lớp 6 Town or country?


Bài học Unit 7 tiếng Anh lớp 6 Part B - Town or country? hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu và sự khác nhau giữa khung cảnh ở làng quê và thị trấn.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 6 Task B1

  • Listen and read. Then choose the correct answers. (Nghe và đọc. Sau đó chọn các câu trả lời đúng.)
  • Hướng dẫn dịch

Ba: Tên tôi là Ba. Tôi sống trong một căn hộ ở thành phố. Gần căn hộ có một siêu thị, một bưu điện, một ngân hàng, một phòng khám, một cái chợ và một vườn bách thú. Ở đây rất ồn ào.

Chi: Tên tôi là Chi. Tôi sống trong một ngôi nhà ở miền quê. Không có cửa hiệu nào ở đây. Có cây và hoa, có một dòng sông, một cái hồ và những cánh đồng lúa. Nó rất yên tĩnh. Đây là một bức ảnh.

  • Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng)

Guide to answer

a) Does Ba live in town? (Có phải Ba sống ở thành phố không?)

Yes, he does.

b) Does he live in a house? (Có phải cậu ấy sống trong một ngôi nhà phải không?)

No, he doesn't.

c) Is it noisy? (Có phải nó ồn ào không?)

Yes, it is.

d) Does Chi live in town? (Có phải Chi sống ở thành phố không?)

No, she doesn't.

e) Are there any stores? (Có cái cửa hiệu nào không?)

No, there aren't.

f) Is it quiet? (Có phải nó yên tĩnh phải không?)

Yes. it is.

2. Unit 7 Lớp 6 Task B2

Read about Ba. Then write sentences about Chi's house. (Đọc về Ba. Sau đó viết các câu về ngôi nhà của Chi.)

Ba lives in an apartment in town. (Ba sống trong một căn hộ ở thị trấn.)

Near his apartment, there is a market. (Gần căn hộ của cậu ấy có một cái chợ.)

It is very noisy. (Nó rất ồn.)

Guide to answer

Chi lives in a house in the country.

Near her house, there aren't any stores.

It is very quiet.

3. Unit 7 Lớp 6 Task B3

  • Listen and check. Complete this table in your exercise book. (Nghe và kiểm tra. Hoàn thành bảng này trong vở bài tập của em.)

Guide to answer

Name City Town Country Apartment House
Minh v x x v x
Tuan x v v x v
Nga v x x x v

 

  • Nội dung bài nghe Task B3

Minh lives in an apartment in the city. (Minh sống trong một căn hộ ở thành phố.)

Tuan lives in a house in a town. (Tuấn sống trong một ngôi nhà ở một thị trấn.)

Nga lives in a house in the city. (Nga sống trong một ngôi nhà ở thành phố.)

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 7 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 7 tiếng Anh lớp 6 Part B - Town or country?, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 Town or country?

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA