ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 7 lớp 6 On the move


Bài học Unit 7 tiếng Anh lớp 6 Part C - On the move hướng dẫn các em hỏi và trả lời về phương tiện đi lại.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 6 Task C1

 • Listen. (Lắng nghe.)
 • Hướng dẫn dịch

How do you go to school? (Bạn đi học bằng phương tiện gì?)

- I go to school by bike. (Tôi đi học bằng xe đạp.)

- I go to school by motorbike. (Tôi đi học bằng xe gắn máy.)

- I go to school by bus. (Tôi đi học bằng xe buýt.)

- I go to school by car. (Tôi đi học bằng xe (du lịch).)

- I walk to school. (Tôi đi bộ đến trường.)

 • Now ask and answer questions about these people. (Bây giờ hỏi và trả lời các câu hỏi về những người này.)

- How does Lien go to school? She goes by bike.

- How does Thu go to school? She goes by motorbike.

- How does Tuan go to school? He goes by bus.

- How does Hoa go to school? She goes by car.

- How does Huong go to school? She walks to school.

2. Unit 7 Lớp 6 Task C2

 • Listen. (Nghe.)
 • Hướng dẫn dịch

- How does Mr. Hai travel to work? (Ông Hai đi làm bằng gì?)

He travels by train. (Ông ấy đi làm bằng xe lửa.)

- How does Mrs. Lan travel to Ha Noi? (Bà Lan đi du lịch Hà Nội bằng gì?)

She travels by plane. (Bà ấy đi du lịch bằng máy bay.)

 • Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

Guide to answer

- How does Ba travel to work? (Ba đi làm bằng gì?)

He travels by motorbike. (Anh ấy đi làm bằng xe gắn máy. )

- How does Miss Hoa go to work? (Cô Hoa đi làm bằng gì?)

She walks to work. (Cô ấy đi bộ đi làm.)

- How does Mr. Kim travel to work? (Ông Kim đi làm bằng gì?)

He travels by train. (Ông ấy đi làm bằng xe lửa.)

- How does Mrs. Dung travel to work? (Bà Dung đi làm bằng gì?)

She travels by car. (Bà ấy đi làm bằng xe du lịch.)

3. Unit 7 Lớp 6 Task C3

Listen and write short answers in your exercise book. (Lắng nghe và viết các câu trả lời ngắn vào vở bài tập của em.)

How do they travel?

a) Ba: By motorbike

b) Lan: By plane

c) Nam: By bus

d) Nga: By bike

e) Tuan: By bus

f) Mrs. Huong: By car

g) Mr. Ha: By train

h) Miss Chi: By walk

4. Unit 7 Lớp 6 Task C4

 • Listen and read. Then ask and answer the questions. (Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tôi tên là Hoàng. Tôi là một học sinh. Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 phút. Tôi tắm vòi hoa sen và thay quần áo. Tôi ăn sáng, rồi tôi rời khỏi nhà lúc 6 giờ 30. Trường học gần nhà tôi, vì vậy tôi đi bộ. Các tiết học bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc lúc 11 giờ 30. Tôi đi bộ về nhà ăn trưa lúc 12 giờ.

 • Ask and answer the questions (Hỏi và trả lời những câu hỏi)

a) What time does Hoang get up? (Hoàng thức dậy lúc mấy giờ?)

=> He gets up at half past five.

b) What time does he go to school? (Cậu ấy đi học lúc mấy giờ?)

=> He goes to school at half past six.

c) Does he go to school by car? (Có phải cậu ấy đến trường bằng xe hơi?)

=> No, he doesn't.

d) Does he walk to school? (Có phải cậu ấy đi bộ đến trường?)

=> Yes, he does.

e) What time do classes start? (Các tiết học bắt đầu lúc mấy giờ?)

=> Classes start at seven o'clock.

f) What time do they end? (Mấy giờ chúng kết thúc?)

=> They end at half past eleven.

5. Unit 7 Lớp 6 Task C5

 • Play with words. (Chơi với chữ.)
 • Now write two more verses about you. (Bây giờ viết thêm hai khổ thơ về bạn.)

Guide to answer

What time do your classes start?

They start at seven o'clock.

What time do your classes start?

What time do your classes end?

They end at half past eleven.

What time do your classes end?

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part C Unit 7 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 Part C - On the move, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 On the move

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hướng dẫn từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA