ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 6 lớp 6 In the city


Bài học Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 Part B - In the city hướng dẫn các em miêu tả một số địa điểm trong thành phố.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 6 Lớp 6 Task B1

 • Listen and read. Then answer the questions. (Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Minh sống trong thành phố với ba, mẹ và chị gái của cậu ấy.

Căn nhà của họ ở ngay bên cạnh một cửa hàng.

Trên đường phố, có một quán ăn, một cửa hàng sách và một ngôi đình.

Trong vùng, có một bệnh viện, một nhà máy, một bảo tàng và một sân vận động.

Ba của Minh làm việc trong nhà máy. Mẹ cậu ấy làm việc trong bệnh viện.

 • Answer True or False (Trả lời Đúng hoặc Sai)

a) Minh lives in the country.                       False (Minh sống ở nông thôn.)

b) There are four people in his family.         True (Có 4 người trong gia đình Minh.)

c) Their house in next to a bookstore.          False (Nhà của họ ngay bên cạnh cửa hàng sách.)

d) There is a museum near their house.       True (Có một bảo tàng ở gần nhà họ.)

e) Minh's mother works in a factory.            False (Mẹ của Minh làm việc trong nhà máy.)

f) Minh's father works in a hospital.             False (Ba của Minh làm việc trong bệnh viện.)

2. Unit 6 Lớp 6 Task B2

Read exercise B1 again. Then complete the sentences. (Đọc lại bài tập B1. Sau đó hoàn thành câu.)

Guide to answer

a) Minh and his family live in the city.

b) On their street, there is a restaurant, a bookstore and a temple.

c) His mother works in a hospital.

d) Minh's house is next to a store.

e) His father works in a factory.

3. Unit 6 Lớp 6 Task B3

Listen. (Nghe.)

 • Write the words you hear in your exercise book. (Viết các từ bạn nghe được vào vở bài tập.)

a. museum         stadium          temple          hospital

b. restaurant       store             bookstore      factory

c. park               river              lake               yard

d. hotel              house            street            tree

Guide to answer

a) museum

b) bookstore

c) river

d) street

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 6 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 6 Lớp 6 Part B - In the city, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 6 In the city

 • Câu 1:

  • A. in
  • B. on
  • C. to
  • D. from
 • Câu 2:

  • A. He
  • B. His
  • C. They
  • D. There

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA