ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 5 lớp 6 Vocabulary - Từ vựng


Bài học Vocabulary Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 cung cấp từ vựng với đầy đủ ngữ nghĩa thuận tiện cho các em trong việc tra cứu và ghi nhớ từ mới.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 5 Lớp 6

- (to) do your homework: làm bài tập về nhà

- Every day: mỗi ngày

- (to) play games: chơi trò chơi

- (to) listen to music: nghe nhạc.

- (to) do the housework: làm việc nhà

- (to) read: đọc.

- (to) watch TV: xem TV.

What + does + Tên/he/she+ do …?

Tên/he/she + động từ thêm “s / es”

-(to) play volleyball: chơi bóng chuyền

- Football: bóng đá

- Sports: thể thao

-Do you / they + động từ ( hoạt động)?

+ Yes, I / they do - No, I / they don’t.

- Does he / she + động từ (hoạt  động)?

+Yes, he/she does - No, he/she doesn’t.

- (to) take a shower: tắm vòi sen

- (to) eat: ăn

- (to) start: bắt đầu

- (to) finish: kết thúc

- (to) have lunch: ăn trưa

- (to) go to bed: đi ngủ

- a timetable: thời khóa biểu

- English: tiếng  Anh

- Math: toán

- Literature: văn

- History: lịch sử

- Geography: địa lí.

- Monday: thứ hai.

- Tuesday: thứ ba.

- Wednesday: thứ tư.

- Thursday: thứ năm.

- Friday: thứ sáu.

- Saturday: thứ  bảy.

- Sunday: chủ  nhật. 

MGID

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 5 Lớp 6

Trên đây là bài học Vocabulary Unit 5 tiếng Anh lớp 6, để ghi nhớ nội dung bài học về từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 6 Vocabulary - Từ vựng

Câu 2 - Câu 25: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và tra cứu từ có điểm nào chưa hiểu, các em có thể đăng nhập vào website học247 và đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA