ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 5 lớp 6 Classes


Bài học Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 Part C - Classes hướng dẫn các em mô tả về lịch trình những môn học trong ngày, trong tuần mình được học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 5 Lớp 6 Task C1

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

  • Hướng dẫn dịch

- I don't have my timetable. What do we have today? (Mình không có thời khóa biểu. Hôm nay chúng ta học gì vậy?)

- It's Monday. We have English. (Hôm nay là thứ hai. Chúng ta có tiết Tiếng Anh.)

- We have math. (Chúng ta có tiết Toán.)

- We have literature. (Chúng ta có tiết Văn.)

- We have history. (Chúng ta có tiết Lịch Sử.)

- We have geography. (Chúng ta có tiết Địa Lý.)

2. Unit 5 Lớp 6 Task C2

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

Monday : Thứ Hai

Tuesday : Thứ Ba

Wednesday: Thứ Tư

Thursday : Thứ Năm

Friday : Thứ Sáu

Saturday : Thứ Bảy

Sunday : Chủ nhật

3. Unit 5 Lớp 6 Task C3

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)
  • Hướng dẫn dịch

Nga: Khi nào chúng ta có tiết Lịch Sử?

Ba:   Chúng ta có tiết Lịch Sử vào thứ Ba và thứ Năm.

Nga: Khi nào chúng ta có tiết Toán?

Ba:   Chúng ta có tiết Toán vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

Nga: Lan có tiết Toán vào thứ Sáu không?

Ba:   Không, bạn ấy không có.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part C Unit 5 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 Part C -Classes, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 6 Classes

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA