ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 3 lớp 6 Numbers


Bài học Tiếng Anh Unit 3 Lớp 6 Part B - Numbers hướng dẫn các em đọc số từ 1 đến 100 và hỏi đáp về số lượng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 3 Lớp 6 Task B1

Listen and repeat the numbers. (Lắng nghe và lặp lại các con số.)

2. Unit 3 Lớp 6 Task B2

  • Practice. (Thực hành.)

Count the items in the classroom. (Đếm các đồ vật trong lớp học.)

Guide to answer

- 1 door: một cái cửa ra vào

- 1 board: một cái bảng

- 2 windows: hai cái cửa sổ

- 1 student: một học sinh

- 20 desks: hai mươi cái bàn học

- 20 chairs: hai mươi cái ghế

- 0 table

3. Unit 3 Lớp 6 Task B3

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

- How many doors are there? (Có bao nhiêu cửa ra vào?)

- There is one. (Có một cái.)

- How many windows are there? (Có bao nhiêu cái cửa sổ?)

- There are two. (Có hai cái.)

4. Unit 3 Lớp 6 Task B4

Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

- How many table/chair/book/ ... are there?

- There is one table/chair/book/ ...

- There are two/three/four/... table/chair/book/ ...

5. Unit 3 Lớp 6 Task B5

  • Practice. (Thực hành.)

Count the items in the living room. (Đếm các đồ vật trong phòng khách.)

Guide to answer

- 1 couch: một cái ghế sa-lông dài

- 1 armchair: một cái ghế bành

- 1 table: một cái bàn

- 1 television: một cái tivi

- 1 lamp: một cái đèn

- 5 books: năm cuốn sách

- 2 chairs: hai cái ghế

- 1 telephone: một cái điện thoại

- 4 people: bốn người

- 1 bookcase: một cái giá sách

- 2 stools: hai cái ghế đẩu

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 3 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 3 tiếng Anh lớp 6 Part B - Numbers. Để củng cố nội dung bài học phần B mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 3 lớp 6 Numbers

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 3 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA