ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 3 lớp 6 Families


Bài học Tiếng Anh Unit 3 Lớp 6 Part C - Families hướng dẫn các em đọc hiểu và giới thiệu về gia đình.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 3 Lớp 6 Task C1

  • Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
  • Hướng dẫn dịch

Đây là gia đình tôi. Chúng tôi ở trong phòng khách. Có bốn người trong gia đình tôi: cha tôi, mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Đây là cha tôi. Cha tôi 40 tuổi. Cha là kĩ sư. Đây là mẹ tôi. Mẹ tôi 35 tuổi. Mẹ là giáo viên. Em trai tôi 8 tuổi. Em ấy là học sinh.

  • Trả lời câu hỏi

a) How many people are there in her family? (Có bao nhiêu người trong gia đình cô ấy?)

=> There are four people in her family.

b) How old is her father? (Cha cô ấy bao nhiêu tuổi?)

=> Her father is forty (years old).

c) What does he do? (Ông ấy làm nghề gì?)

=> He is an engineer.

d) How old is her mother? (Mẹ cô ấy bao nhiêu tuổi?)

=> Her mother is thirty-five.

e) What does she do? (Bà ấy làm nghề gì?)

=> She is a teacher.

f) How old is her brother? (Em trai cô ấy bao nhiêu tuổi?)

=> He is eight.

g) What does he do? (Em ấy làm nghề gì?)

=> He is a student.

h) Where are they? (Họ đang ở đâu?)

=> They are in their living room.

2. Unit 3 Lớp 6 Task C2

  • Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

Talk about Song's family. (Hãy nói về gia đình của Song.)

Guide to answer

This is Song's family. There are four people in his family. This is his father, Mr Kien. He is a doctor. He's forty-two years old. This is his mother, Ms Oanh. She's thirty-nine years old. She's a nurse. And this is his sister Lan. She's fifteen years old. She's a student. This is Song. He's twelve years old. He's a student, too.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part C Unit 3 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 3 tiếng Anh lớp 6 Part C - Families, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 3 lớp 6 Families

 

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part C Unit 3 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA